Visie & missie

De vereniging ILOW is de landelijke organisatie voor afstemming en samenwerking tussen de waterschapslaboratoria. Daarnaast is het de belangenbehartiger van de waterschappen als het gaat om waterkwaliteitsonderzoek en de daarmee samenhangende landelijke en internationale ontwikkeling van normen, wetten en protocollen.

Onze visie is dat de waterschapslaboratoria, verenigd in de ILOW, een essentiƫle rol vervullen in het monitoren van de kwaliteit van de Nederlandse wateren. Daarbij zorgen we niet alleen voor kwalitatief hoogwaardige metingen, maar vooral ook voor het omzetten van deze meetgegevens in bruikbare informatie. Vergeleken met andere laboratoria zijn we daarin uniek.